• TIN CHI TIẾT
  
Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
(ngày cập nhật 03/01/2018 6:12:00 CH)
 
Ngày 26/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2090/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với hình thức cổ phần hóa kết hợp bán phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 

Vốn điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần là 40.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 04 tỷ cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, trong đó: 03 tỷ cổ phần nhà nước, (75% vốn điều lệ); 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai (11,88% vốn điều lệ); 475.123.761 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (11,88% vốn điều lệ); 48.921.710 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (1,22% vốn điều lệ) và 830.769 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp (0,02% vốn điều lệ).

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 13.000 đồng/cổ phần. Cơ quan đại diện chủ sở hữu toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tập đoàn là Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Trong đó bảo đảm điều kiện không chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 05 năm và quy định rõ quyền ưu tiên của nhà nước được mua cổ phần nếu nhà đầu tư chiến lược bán cổ phần sau 05 năm cổ phần hóa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan; giải quyết các tồn tại về nhà, đất (nếu có) trước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 43.614 người. Tổng số lao động chuyển sang Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần là 42.751 người; tổng số lao động dôi dư là 863 người.

Vũ Quốc Khánh
Số lần xem:678

<< Quay lại
Các tin khác
•  Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
•  Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
•  Thủ tướng giao dự toán ngân sách 2018
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định phòng, chống dịch bệnh
•  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
•  Tiềm năng phát triển một số cây ăn quả chủ lực của Việt Nam
•  Đánh giá hiện trạng ngành cây ăn quả Việt Nam
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ