• TIN CHI TIẾT
  
Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam
(ngày cập nhật 03/01/2018 6:11:00 CH)
 
Ngày 29/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2133/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của VINAFOOD II là 5.000 tỉ đồng tương ứng 500 triệu cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ: Nhà nước nắm giữ 255 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 4.969.000 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ; cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp là 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 125.000.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần là Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định, chịu trách nhiệm về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Về phương án sắp xếp lao động: Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (14/6/2016) là 2.525 người. Tổng số lao động đã nghỉ hưu và nghỉ chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động (đến thời điểm Tổng công ty hoàn thiện phương án cổ phần hóa) là 408 người. Tổng số lao động sẽ tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 1.908 người. Tổng số lao động không có nhu cầu sử dụng là 209 người.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát phương án sắp xếp lao động và thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ nhà nước quy định. Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành.

Vũ Quốc Khánh
Số lần xem:648

<< Quay lại
Các tin khác
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
•  Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
•  Thủ tướng giao dự toán ngân sách 2018
•  Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định phòng, chống dịch bệnh
•  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
•  Tiềm năng phát triển một số cây ăn quả chủ lực của Việt Nam
•  Đánh giá hiện trạng ngành cây ăn quả Việt Nam
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030
•  Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
•  Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Tìm kiếm tin cũ