• TIN CHI TIẾT
  
Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển, nuôi trồng, khai thác dược liệu
(ngày cập nhật 05/06/2017 3:17:00 CH)
 
Ngày 19/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển, nuôi trồng, khai thác dược liệu. Theo đó, Nhà nước có những chính sách ưu tiên công nhận giống dược liệu, hỗ trợ sản xuất giống, hỗ trợ công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu, ưu đãi về đất đai cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nuôi trồng, khai thác dược liệu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

Về ưu tiên công nhận giống: (1) Giống dược liệu địa phương được xem xét bổ sung vào Danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không phải thực hiện khảo nghiệm và công nhận giống mới theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng 2004, giống vật nuôi 2004 và các văn bản hướng dẫn. (2) Giống dược liệu mới do các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn tạo được công nhận đặc cách đối với giống cây trồng theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng 2004 và công nhận giống mới đối với giống vật nuôi theo quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi 2004 và các văn bản hướng dẫn.

Về hỗ trợ sản xuất giống: (1) Nhà nước hỗ trợ 01 lần 50% tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (cải tạo đồng ruộng, thủy lợi, giao thông nội đồng, nhà lưới, nhà kính, chuồng trại, kho bảo quản, xử lý môi trường) cho các cơ sở nhân giống tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên đối với cây dược liệu, 0,5 ha trở lên đối với vật nuôi làm dược liệu, tối đa không quá 02 tỷ đồng/1 cơ sở. Đối với cơ sở sản xuất giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, mức hỗ trợ tối đa không quá 03 tỷ đồng/1 cơ sở. (2) Hỗ trợ 01 lần 60% chi phí sản xuất giống gốc, 30% chi phí sản xuất giống thương phẩm theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Trường hợp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mức hỗ trợ tương ứng là 80% và 50%. (3) Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp sản xuất giống theo nội dung và định mức chi quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản hướng dẫn.

Về hỗ trợ áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu: (1) Xây dựng mô hình áp dụng công nghệ nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt: hỗ trợ 100% chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với mô hình trồng trọt; 100% chi phí giống, thức ăn, thuốc thú y đối với mô hình chăn nuôi, theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. (2) Hỗ trợ 01 lần 100% chi phí cấp chứng nhận nuôi trồng và khai thác dược liệu tuân thủ Thực hành nuôi trồng, khai thác dược liệu tốt. (3) Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn kỹ thuật cho người trực tiếp nuôi trồng và khai thác theo nội dung và định mức chi quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010. (4) Hỗ trợ 01 lần 15 triệu đồng/01 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua giống dược liệu cho dự án trồng cây dược liệu tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên hoặc cho dự án chăn nuôi tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên.

Về chính sách ưu đãi đất đai: (1) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước để nuôi trồng, xây dựng nhà xưởng, kho chứa dược liệu, được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai. (2) Trường hợp thuê lại đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân, được Nhà nước hỗ trợ tối đa 40% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu kể từ khi dự án đi vào hoạt động. (3) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, được miễn, giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều kiện được hưởng hỗ trợ đầu tư: các dự án được hưởng các chính sách đặc thù trên phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Giống dược liệu phải nằm trong danh mục giống dược liệu được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống mới. (2) Dự án do tổ chức ngoài công lập và cá nhân đầu tư nuôi trồng dược liệu phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư. Các trường hợp còn lại phải có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (3) Vùng nuôi trồng dược liệu phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được UBND cấp tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch, kế hoạch được duyệt. (4) Chủ đầu tư phải có cam kết đầu tư vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Nhà nước). Trường hợp vay vốn Ngân hàng để góp vốn thực hiện dự án phải có hợp đồng vay vốn hoặc văn bản chứng minh.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017. Nghị định này thay thế nội dung hỗ trợ trồng cây dược liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Nguyễn Thị Duyên
Số lần xem:827

<< Quay lại
Các tin khác
•  Nghị định Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh thủy sản
•  Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
•  Hội nghị “Tổng kết sản xuất vụ Đông 2016 và sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2017 các tỉnh phía Bắc”
•  Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
•  Xây dựng Đề án cơ cấu lại đầu tư công
•  Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
•  Tiêu chí xác định dự án liên kết Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020
•  Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
•  Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Tìm kiếm tin cũ