• TIN CHI TIẾT
  
Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
(ngày cập nhật 05/06/2017 3:14:00 CH)
 
Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA) phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ” tại Quyết định số 1371/QĐ-BNN-TCTS.
 

Nội dung chính của Đề án là rà soát, hoàn thiện thể chế ngành thủy sản. Cụ thể nội dung này là điều chỉnh, bổ sung Luật thủy sản các khái niệm và nội hàm về quản lý nghề cá mà Luật hiện hành và các văn bản dưới Luật chưa tương thích với khái niệm quốc tế; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cùng với các quy định chặt chẽ về nuôi trồng thủy sản đến chế biến và xuất khẩu ra thị trường…; điều chỉnh, bổ sung quy định về nhập khẩu sản phẩm thủy sản và nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu phù hợp với chuẩn mực quốc tế được Việt Nam thỏa thuận trong các FTA, ….

Một nội dung quan trọng khác của Đề án là tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới nhằm nâng cao năng lực quản lý và khả năng hội nhập của ngành. Trong đó, tăng cường việc ký kết Hiệp định, thỏa thuận hợp tác nghề cá và đường dây nóng với các nước nhằm giảm thiểu áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản, đảm bảo ổn định nguồn nguồn liệu phục vụ cho xuất khẩu, đảm bảo an toàn cho ngư dân khai thác trên biển; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao trình độ sản xuất một số đối tượng sản phẩm thủy sản quốc gia, chủ lực; tranh thủ hợp tác với các nước phát triển, các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật cho ngành thủy sản; thu hút đầu tư trực tiếp FDI phục vụ phát triển

Nội dung thứ 3 cũng là nội dung cuối cùng của Đề án là nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng thủy sản thông qua việc tận dụng các lợi thế về thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, tiềm năng theo lộ trình giảm thuế tại các thị trường có FTAs với Việt Nam và mở rộng các thị trường tiềm năng; nâng cao năng lực giải quyết các rào cản kỹ thuật trong thương mại thủy sản quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ngành hàng bền vững với sản phẩm xuất khẩu chủ lực trong tái cơ cấu ngành thủy sản.

          Kinh phí triển khai dự án khoảng 102,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ các nguồn lực khác như doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

          Quyết định phê duyệt đề án có hiệu lực từ ngày ký.

Download file đính kèm:
Nguyễn Thị Hoa Hồng
Số lần xem:987

<< Quay lại
Các tin khác
•  Hội nghị “Tổng kết sản xuất vụ Đông 2016 và sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2017 các tỉnh phía Bắc”
•  Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
•  Xây dựng Đề án cơ cấu lại đầu tư công
•  Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
•  Tiêu chí xác định dự án liên kết Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020
•  Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam
•  Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
•  Phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra thực trạng sử dụng hóa chất trong bảo quản và ủ chín trái cây sau thu hoạch ở Việt Nam”
•  Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng, chống dịch cúm gia cầm
•  Sản xuất giống cây ăn quả chủ lực năm 2016
Tìm kiếm tin cũ