• TIN CHI TIẾT
  
Công tác thu thập, bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen cây trồng giai đoạn 2011-2016
(ngày cập nhật 19/02/2017 4:46:00 CH)
 
Dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020” do Trung tâm Tài nguyên thực vật làm chủ đầu tư, được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt tại các Quyết định số 2930/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010; số 760/QĐ-BNN-XD ngày 04/9/2013 và số 1592/QĐ-BNN-XD ngày 04/5/2016.
 

Dự án tập trung thu thập nguồn gen có nguy cơ xói mòn với đối tượng là cây ăn quả (nhãn, vải, bưởi...); đánh giá ban đầu nguồn gen cây họ hòa thảo, đậu đỗ, rau gia vị...; đánh giá đa dạng di truyền, tính chống chịu sâu bệnh, tính chịu hạn, chịu mặn, phân tích chất lượng nông sản nguồn gen lúa; lưu giữ nguồn gen trong ngân hàng gen hạt giống các loại hạt, trên ngân hàng gen đồng ruộng và in vitro các cây sinh sản vô tính như khoai môn, khoai sọ, gừng, nghệ, riềng, hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp...; nhân giống, khai thác và phát triển một số nguồn gen có triển vọng (lúa, đậu đỗ, rau, cây ăn quả); hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin nguồn gen, cơ sở dữ liệu hình ảnh và in ấn tài liệu.

Giai đoạn 2011-2016, dự án đã thu thập và đưa vào lưu giữ tại các Ngân hàng gen hơn 12.000 mẫu giống; đánh giá ban đầu 7.600 mẫu giống, đánh giá chi tiết 3.700 mẫu giống; nhân giống hơn 8.000 nguồn gen mới thu thập; đang khai thác 16 nguồn gen có tiềm năng, năng suất và chất lượng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin của 16.000 mẫu giống, hơn 49.000 hình ảnh thuộc cơ sở dữ liệu hình ảnh; in ấn và phát hành tài liệu, poster giới thiệu nguồn gen; tổ chức 02 lớp tập huấn trong nước và 01 chuyến tham quan học tập tại Hàn Quốc về bảo tồn nguồn gen.

Với các kết quả trên, dự án đã từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia đạt chất lượng ngang tầm các nước trong khu vực, góp phần bảo tồn và khai thác hiệu quả nguồn gen cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội lâu dài của đất nước.

Nguyễn Thị Duyên
Số lần xem:2615

<< Quay lại
Các tin khác
•  Phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi loài cây trồng rừng phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp
•  Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong nước gắn với khu vực
•  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
•  Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
•  Rà soát dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
•  Thông báo phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
•  Kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam
•  Kết quả thực hiện dự án sản xuất giống lúa lai năm 2016
•  Đề cương, dự toán nhiệm vụ xây dựng Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm Việt Nam đến năm 2030
•  Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tìm kiếm tin cũ