Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/10/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quôc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/10/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quôc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 10/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 38.76 42
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 65.1 70
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 5042 4000
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 201 200
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 15000 16500
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 18053 19500

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12286643