• TIN CHI TIẾT
  
Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012
(ngày cập nhật 24/04/2012 9:15:00 SA)
 
Ngày 3/4/2012, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 368/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012. Căn cứ văn bản 396/QĐ-BKHĐT ngày 3/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1075/BNN-KH ngày 17/4/2012 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 cho các chủ đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước Trung ương.
 

368/QĐ-TTg là 1.112,6 tỷ đồng cho 33 dự án.

trong quá trình triển khai phải bổ sung một số hạng mục công trình để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình, hoàn thiện hệ thống công trình và phù hợp với địa hình, địa chất và tình hình thực tế trong quá trình thi công.

(Chi tiết phân bổ vốn trong file đính kèm)

Download file đính kèm:
Đỗ Việt
Số lần xem:9215

<< Quay lại
Các tin khác
•  Triển Khai Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng để hỗ trợ tỉnh Yên Bái và Ninh Thuận
•  Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia YokDon
•  Rà soát, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư 03 dự án ngành thủy lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2012.
•  Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hoá chất sát trùng để hỗ trợ cho các tỉnh
•  Tiến độ triển khai mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông xuân năm 2012
•  Tạm trữ thóc, gạo vụ Đông xuân năm 2012
•  Nông nghiệp Việt Nam năm 2012 - Cơ hội gắn liền thách thức
•  Triển khai quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 14/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng để hỗ trợ tỉnh Thái Bình và Hải Dương
•  Về việc đảm bảo ngoại tệ nhập khẩu phân bón
•  Kịp thời xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng để hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh gia súc
Tìm kiếm tin cũ