Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm 2022

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, biến động bất thường của thị trường quốc tế nhưng 10 tháng, kim ngạch XK ước trên 44,9 tỷ USD, tăng 14,1% so với CKNT. Trong đó, XK nhóm nông sản chính trên 18,8 tỷ USD, tăng 7,2%; lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ USD, tăng 10,7%; thủy sản đạt 9,4 tỷ USD, tăng 32,7%; chăn nuôi 326,9 triệu USD, giảm 8,7%; đầu vào sản xuất gần 2,0 tỷ USD, tăng 45,3%.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 11/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 49.04
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 71.4
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 8689
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11505
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 19175
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13143167