KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 8/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 60.23 59
2 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 1882 2400
3 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 150 121
4 Tổng số hợp tác xã nông nghiệp HTX 16272 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11612244