MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP


Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm quế gắn với phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ trên địa bàn huyện Bắc Hà và Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Mô hình sản xuất Hồi tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Quế hữu cơ theo chuỗi giá trị của HTX Quế Hồi Việt Nam, tỉnh Yên Bái

Mô hình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Tuyên Quang

Hiệu quả kinh tế từ mô hình liên kết trồng, tiêu thụ măng tre Bát độ tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
   Xem tất cả    1