MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Liên kết sản xuất, chế biến miến đao tại Hợp tác xã Thành Sơn, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Mô hình phát triển ngành nghề nông thôn HTX mây tre đan Long Thành Nam, tỉnh Tây Ninh

Xã điểm tái cơ cấu theo hướng sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Mô hình tích tụ ruộng đất phát triển sản xuât nông nghiệp xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
   Xem tất cả    1