TIN HOẠT ĐỘNG

Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 77 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo đó Nghị định quy định một số điểm mới nổi bật trong quản lý chi phí ĐTXD như sau:
xem tiếp

Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày 30/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
xem tiếp

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 30/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019
xem tiếp

Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
Ngày 14/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BNN-KH thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
xem tiếp

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ngày 10/8, tại TP.Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
xem tiếp