Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu nông nghiệp, ngày 11 tháng 7 năm 2015 tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải -Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp – chủ trì Hội nghị.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2015 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
xem tiếp

Quy hoạch phát triển hệ thống logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch bệnh thủy sản
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện như sau:
xem tiếp

Chính phủ sẽ quyết liệt trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nông nghiệp làm ăn chân chính
Trong những thành tựu kinh tế - xã hội của nước ta đạt được thời gian qua, nổi bật là những thắng lợi của ngành nông nghiệp trong việc bảo đảm an ninh lương thực, mở rộng xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn dân cư, là nhân tố quyết định xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế quốc dân và ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng nhanh dựa trên huy động tài nguyên và phát huy nội lực, nền nông nghiệp nước ta bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn và thách thức lớn hơn trước.
xem tiếp

Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 4332/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thi hành Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC