Tin hoạt động

Ban chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp họp phiên lần thứ nhất.

Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2020, sáng 19/5/2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày 14 tháng 05 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4665/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.
xem tiếp

Hội thảo xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Ngày 15/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tham dự Hội thảo có một số bộ, ngành, đại diện một số địa phương và các chuyên gia trong nước, quốc tế.
xem tiếp

Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
xem tiếp

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách nhà nước năm 2015 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 3716/CT-BNN-KH về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài các chương trình, dự án ODA năm 2015 theo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ.
Ngày 01/04/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2652/BNN-KH báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân và đề xuất bổ sung vốn ODA do Bộ quản lý. Trong đó, Bộ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 là 4.526,139 tỷ đồng.
xem tiếp