TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Đó là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP, mục tiêu đến năm 2020: Xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, với mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 01 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48-49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp
Ngày 28/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 723/2016/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (VIGECAM).
xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016
Thực hiện Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Bộ Tài chính có văn bản số 4332/BTC-ĐT ngày 31/3/2016 về hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016.
xem tiếp

Chính phủ hỗ trợ 484 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn
Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 11/4/2016 hỗ trợ 484,7 tỷ đồng cho 21 địa phương và 2 Cty thủy nông trực thuộc Bộ NN - PTNT từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ ĐX 2015- 2016.
xem tiếp

Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Trong thời gian qua công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đã thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và các quy định của nhà tài trợ. Tuy nhiên, ở một số dự án, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác lựa chọn nhà thầu, dẫn đến khiếu kiện phức tạp, đặc biệt liên quan việc phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), nộp và mở hồ sơ dự thầu (HSDT); công tác giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu chưa kịp thời, đầy đủ; công tác báo cáo, xử lý của chủ đầu tư đối với các nhà thầu vi phạm trong đấu thầu, trong quản lý thi công còn thiếu kiên quyết v.v...
xem tiếp