Tin hoạt động

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Ngày 12/3/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng để đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và tình hình triển khai trong năm 2014.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
Từ ngày 01/3/2014, Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư có hiệu lực thi hành.
xem tiếp

Bốn mặt hàng nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
xem tiếp

Bãi bỏ quy định về cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BCT quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
xem tiếp

Kết quả thực hiện năm 2013 Dự án “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh giai đoạn 2011-2015” của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ thuộc Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao làm chủ đầu tư dự án “Sản xuất giống khoai tây sạch bệnh giai đoạn 2011-2015”.
xem tiếp

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Ưu tiên vốn cho dự án hạ tầng phục vụ sản xuất theo quy hoạch
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 134/TB-VPCP ngày 31/3/2014, thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, về hoàn thiện các cơ chế chính sách, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
xem tiếp