KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 7/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 64.75 70
2 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 4919 4000
3 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 194 200

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12073937