Tin hoạt động

Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/6/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 1440 /QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015.
Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1530/QĐ-TTg; ngày 04/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5806/QĐ-BKHĐT về việc ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các Bộ và địa phương.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng
Để giúp tỉnh Nghệ An có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 10/9/2014 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện như sau:
xem tiếp

Tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
Tại Văn bản số 6828/VPCP-KTTH ngày 05/9/2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:
xem tiếp

Sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm là một trong bốn nhóm được tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Theo đó, mục đích bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hoá chất sát trùng hỗ trợ cho các tỉnh phòng chống dịch bệnh thủy sản và gia súc
Để giúp các tỉnh có đủ vắc xin, hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện như sau:
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC