Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu nông nghiệp, ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp – chủ trì Hội nghị.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 (đợt 3).
Ngày 14/8/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 về việc giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 (đợt 3). Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao:
xem tiếp

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ. Theo Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg, Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên gồm 4 nhóm như sau:
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 25/4/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 150/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, trong đó có nội dung thống nhất đưa dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trước mắt là triển khai đầu tư hạng mục đập dâng Tân Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để đầu tư hạng mục theo quy định.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hoá chất sát trùng hỗ trợ cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh
Để giúp các địa phương có đủ hóa chất sát trùng và vắc xin kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 về việc xuất hóa chất sát trùng và vắc xin dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện như sau:
xem tiếp

Quy hoạch phát triển cá nước lạnh
Ngày 11/8/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quy hoạch cá nước lạnh) tại văn bản số 3195/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/8/2015.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC