TIN HOẠT ĐỘNG

Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2019-2021

Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 952/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2019-2021.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 77 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
Ngày 14/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BNN-KH thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.
xem tiếp

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ngày 10/8, tại TP.Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
xem tiếp

Từ năm 2019, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2019. Trong đó đáng chú ý là nội dung sửa đổi quy định về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.
xem tiếp

Viện nghiên cứu Sinh thái rừng và Môi trường “Tuyển chọn và xây dựng các nguồn giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao” phục vụ trồng rừng trên địa bàn cả nước
Thực hiện Đề án “Phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2011-2020, Viện Nghiên cứu Sinh thái rừng và Môi trường (thuộc Đại học Lâm nghiệp) đã điều tra, tuyển chọn cây trội; xây dựng hệ thống rừng giống, vườn giống các loài cây cây đặc sản rừng nhằm lưu giữ và phát triển những loài cây có giá trị kinh tế cao trên địa bàn toàn quốc.
xem tiếp

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 – 2030
Ngày 15/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 878/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
xem tiếp