Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai

Làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; ngày 14/7/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị cùng các thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án đã làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 7/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 32.29 50
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 70.7 73
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 8340 6500
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 253 240
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11277 13650
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 18795 21000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12926384