TIN HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 05/BNN-KH ngày 02/01/2019 gửi các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, văn bản gồm có 3 phần:
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 56 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010 - 2018
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2010-2018 tỉnh đã triển khai đồng bộ từ khâu tuyên truyền, xây dựng chính sách, quy hoạch sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp; phê duyệt dự án đầu tư; bố trí ngân sách, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020”; nhờ đó, công tác nghiên cứu và sản xuất giống của tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể là:
xem tiếp

Hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-TTg và quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Văn phòng Chứng chỉ rừng bền vững
Ngày 11/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 191/QĐ-BNN-TCCB Thành lập Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (gọi tắt là Văn phòng Chứng chỉ rừng), với một số nội dung sau:
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi phòng, chống dịch bệnh động vật
Để hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi kịp thời phòng, chống dịch bệnh động vật; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-BNN-TY ngày 07/01/2019 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Kết quả sản xuất giống giai đoạn 2009-2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Tiền Phong, tỉnh Thừa Thiên Huế
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, tiền thân là Lâm trường Tiền Phong được thành lập tháng 2 năm 1976; năm 2006, chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên; năm 2016, chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
xem tiếp