TIN HOẠT ĐỘNG

Cung cấp 60 tấn giống lạc và 200 tấn giống đậu tương nguyên chủng cho sản xuất vụ thu đông 2017

Dự án “Sản xuất giống lạc, đậu tương giai đoạn 2011-2020” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu, Đỗ - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm làm chủ đầu tư, được Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt theo Quyết định số 2675/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011 và Quyết định điều chỉnh số 2728/QĐ-BNN-XD ngày 30/6/2016.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày 13/01/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 16/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hoá chất sát trùng, vắc xin hỗ trợ cho các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi phòng, chống dịch bệnh
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng, vắc xin kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 về việc xuất hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện đến các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và PTNT Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển ngành đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua và Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2021 của ngành nông nghiệp và PTNT; ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 5649/QĐ-BNN-KH ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016.
xem tiếp

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Ngày 09/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
xem tiếp

Sửa đổi, bổ sung Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản
Ngày 07/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể tại một số điều khoản sau:
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC