KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 9/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản % 2.93 3
2 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Tỷ USD 30.05 43
3 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 60.63 59
4 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 2013 2400
5 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 152 121
6 Tổng số hợp tác xã nông nghiệp HTX 16335 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11657625