Tin hoạt động

Tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2015, Kế hoạch truyền thông về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư năm 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Trong hai ngày 05 và 13/11/2015 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội thảo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Ngày 12/11/2015, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
xem tiếp

Thông tư Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Ngày 20/10/2015 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015. Thông tư gồm 7 Chương với 18 Điều.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hoá chất sát trùng hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng phòng, chống dịch bệnh động vật
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh động vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 454/QĐ-BNN-TY ngày 4/11/2015 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng như sau:
xem tiếp

Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày 15/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về “Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp”.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/10/2015 về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC