KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 9/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 35.54 42
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 64.9 70
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 4957 4000
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 197 200
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 16500 16500
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 17971 19500

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12211219