TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2016 và triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2017 các tỉnh phía Bắc”

Ngày 11/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2016 và triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2017 các tỉnh phía Bắc”
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”
Ngày 21/9/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3778/QĐ-BNN-TCCB, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư”.
xem tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý phân bón
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc
Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng type O hỗ trợ các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Gia Lai và Tây Ninh tiêm phòng bệnh lở mồm long móng gia súc.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc
Để hỗ trợ tỉnh Gia Lai kịp thời phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3700/QĐ-BNN-TY ngày 14/9/2017 về việc xuất vắc xin dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án ngành nông nghiệp
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án của ngành nông nghiệp, tại thông báo số 390/TB-VPCP ngày 22/8/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận.
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC