TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Bắc

Ngày 11/10/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Bắc
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP.
Ngày 26/9/2017, Bộ Tài chính có văn bản số 12867/BTC-ĐT hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 8775/BNN-KH ngày 18/10/2017 gửi các chủ đầu tư.
xem tiếp

Công bố báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam
Sáng 3/10, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo: “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: Chính sách tài khóa hướng đến bền vững, hiệu quả và công bằng”.
xem tiếp

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 09/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1511/QĐ-TTg Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị phòng, chống dịch bệnh động vật
Để hỗ trợ hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị kịp thời phòng, chống dịch bệnh động vật; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3937/QĐ-BNN-TY ngày 03/10/2017 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các Tỉnh.
xem tiếp

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Ngày 15/09/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012.
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC