Tin hoạt động

Hiệp định TPP và một số lưu ý đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam, đã tuyên bố kết thúc đàm phán. Kết quả đàm phán là một hiệp định chất lượng cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và duy trì việc làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; nâng cao mức sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường..
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 cuả Chính phủ về một số Chính sách phát triển thủy sản
Ngày 7/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 cuả Chính phủ về một số Chính sách phát triển thủy sản. Theo đó, Nghị định “89” sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định “67” cụ thể như sau:
xem tiếp

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Ngày 06/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về “Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước”.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về Tái cơ cấu nông nghiệp
Ngày 06/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
xem tiếp

Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1684/QĐ-TTg ngày 30/9/2015 phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030.
xem tiếp

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế của vùng và cả nước về công nghiệp khai thác và chế biến sâu các loại khoáng sản, xuất nhập khẩu hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dịch vụ cửa khẩu, du lịch, bước đầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là địa bàn quan trọng về hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); duy trì và phát huy được nét đẹp của văn hóa đa sắc tộc; bền vững về môi trường tự nhiên; chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia được bảo đảm.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC