TIN HOẠT ĐỘNG

Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2313/QĐ-TTg về giao kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển năm 2016:
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quy định mới về Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ, phòng chống cháy rừng
Theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng:
xem tiếp

Phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Ngày 31/12/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 5528/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
xem tiếp

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế đã ban hành ban hành Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội năm 2016
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 2525/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2016 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
xem tiếp

Phê duyệt Đề cương - dự toán Dự án “Điều tra độ phì nhiêu đất và khuyến cáo sử dụng phân bón cho lúa vùng Đồng bằng sông Hồng”
Thời gian qua, việc lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất trồng trọt nói chung và sản xuất lúa nói riêng đã làm suy giảm và thay đổi các yếu tố về độ phì nhiêu đất. Nhận thức được vấn đề này, năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Cục Trồng trọt thực hiện Dự án “Điều tra độ phì nhiêu đất và khuyến cáo sử dụng phân bón cho lúa vùng Đồng bằng sông Hồng”
xem tiếp

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC