Tin hoạt động

Hội nghị hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Ngày 02/02/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ Ngành, các Sở KH&ĐT và đại diện lãnh đạo các địa phương.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Quy định về lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2015/TT- BTC hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Theo Thông tư, đối tượng hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và Điều 3 Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng hỗ trợ cho các tỉnh: Phú Yên, Bình Định phòng chống dịch bệnh
Để giúp các tỉnh có đủ vắc xin, hóa chất sát trùng kịp thời phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 6/2/2015 về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Phú Yên, Bình Định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai việc xuất dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh, như sau:
xem tiếp

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc: Họp giao ban Tổng kết năm 20014 và triển khai kế hoạch năm 2015
Ngày 27/01/2015, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức họp giao ban Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT 15 tỉnh tham gia dự án.
xem tiếp

Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.
Từ năm 1993 đến 2012, Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đã ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA để hỗ trợ ngành nông nghiệp với số vốn được ký kết đạt 8,85 tỷ USD, trong đó các chương trình và dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý có tổng vốn ODA hơn 5,48 tỷ USD. Riêng trong 5 năm 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý và thực hiện khoảng 100 chương trình, dự án ODA với tổng số vốn đạt 2,7 tỷ USD, bằng khoảng 50% tổng vốn ODA do Bộ quản lý trong cả giai đoạn 1993 - 2012, trong đó viện trợ không hoàn lại chiểm 17,06 %, còn lại 82,94% là vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.
xem tiếp

Sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải đúng mục đích
Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 869/VPCP-KTTH ngày 02/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC