Tin hoạt động

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020

Nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đề xuất những phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành hỗ trợ thực hiện Đề án, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2015.
 
 

Thông tin chỉ đạo, điều hành


Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
xem tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày 13/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về “Quản lý, sử dụng đất trồng lúa” nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.
xem tiếp

Một số kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 trên địa bàn Lạng Sơn
Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, tỉnh Lạng Sơn được giao thực hiện 13 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) với tổng kinh phí 460,5 tỷ đồng.
xem tiếp

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020”
Đề án trên đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 25/3/2015.
xem tiếp

Phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015
Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23/8/2011, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc nên chưa đạt được các mục tiêu đề ra.
xem tiếpLỊCH LÀM VIỆC