TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Bắc

Ngày 11/10/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các tỉnh phía Bắc
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1670/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình).
xem tiếp

Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Tổng kết niên vụ sản xuất mía đường 2016-2017 và Hội nghị Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam
Ngày 27-28 tháng 9 năm 2017, tại Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết niên vụ sản xuất mía đường 2016-2017 và Hội nghị Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam. Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị.
xem tiếp

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu
Ngày 30/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Nam Định phòng, chống dịch bệnh động vật
Để hỗ trợ tỉnh Nam Định kịp thời phòng, chống dịch bệnh động vật; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4538/QĐ-BNN-TY ngày 06/11/2017 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản
Để hỗ trợ tỉnh Thái Bình kịp thời phòng, chống dịch bệnh; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4442/QĐ-BNN-TY ngày 31/10/2017 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC