TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ thị 6023/CT-BNN-XD Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016

Trước thực trạng 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch năm; đặc biệt một số dự án sử dụng nguồn vốn ODA, chủ đầu tư các tiểu dự án còn lúng túng, thủ tục đầu tư xây dựng còn phiền hà.Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị 6023/CT-BNN-XD Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Ngày 29/6/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
xem tiếp

Phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra cơ cấu giống gà thả vườn các tỉnh miền núi phía Bắc”
Ngày 07/7/2016, Cục Chăn nuôi đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-CN-GSN phê duyệt kết quả điều tra cơ bản Dự án “Điều tra cơ cấu giống gà thả vườn các tỉnh miền núi phía Bắc”
xem tiếp

Quy định chi tiết ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Luật Đầu tư
Ngày 17/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
xem tiếp

Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng Chlorine 65% min hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phòng chống dịch bệnh thủy sản
Để giúp địa phương có đủ hóa chất sát trùng Chlorine 65% min kịp thời phòng chống dịch bệnh thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1194/QĐ-BNN-TY ngày 30/6/2016 về việc xuất hóa chất sát trùng Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
xem tiếp

Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh sáu lĩnh vực của ngành nông nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Theo đó, Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực của ngành nông nghiệp, bao gồm:
xem tiếp


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC